PPF Calculation : करोडपती होण्याची संधी! फक्त ‘या’ सुपरहिट योजनेत गुंतवा 7500 रुपये

0 23

 

PPF Calculation : तुम्हालाही करोडपती व्हायचे असेल तर आता तुमची वेळ आहे. करोडपती होण्यासाठी आजपासूनच गुंतवणूक करायला सुरुवात करा. यासाठी तुम्हाला जास्त गुंतवणुकीची गरज नाही, तर दर महिन्याला सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Public Provident Fund) फक्त काही रुपये गुंतवावे लागतील. येथे नमूद केल्याप्रमाणे गुंतवणूक करत राहिल्यास निवृत्तीपूर्वीच तुम्ही करोडपती व्हाल.

दीर्घकालीन गुंतवणूक
दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी हा एक चांगला पर्याय आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप चांगला परतावा मिळतो. पीपीएफमध्ये तुम्ही एका वर्षात 1.5 लाख रुपये, म्हणजेच 12,500 रुपये दरमहा गुंतवणूक करू शकता. जर तुम्हाला करोडपती व्हायचे असेल तर तुम्हाला दर महिन्याला किती गुंतवणूक करावी लागेल आणि किती काळासाठी हे माहित असणे आवश्यक आहे.

PPF वर 7.1% व्याज उपलब्ध आहे
सध्या सरकार पीपीएफ खात्यावर 7.1 टक्के वार्षिक व्याज देते. यामध्ये 15 वर्षांसाठी गुंतवणूक केली जाते. त्यानुसार, महिन्यासाठी 12500 रुपयांच्या गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य 15 वर्षांनी 40,68,209 रुपये होईल. यामध्ये एकूण गुंतवणूक 22.5 लाख रुपये असून व्याज 18,18,209 रुपये आहे.

अशा प्रकारे एक कोटी रुपयांचा निधी जमा होणार आहे
प्रकरण क्रमांक-1
1. समजा तुमचे वय 30 वर्षे आहे आणि तुम्ही PPF मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे
2. PPF मध्ये 15 वर्षे दरमहा रु. 12500 जमा केल्यानंतर, तुमच्याकडे रु. 40,68,209 होतील.
3. आता हे पैसे काढावे लागणार नाहीत, तुम्ही 5-5 वर्षांच्या कालावधीसाठी PPF फिरवत रहा.
4. म्हणजे, 15 वर्षांनंतर, आणखी 5 वर्षे गुंतवणूक करत रहा, म्हणजेच 20 वर्षांनंतर ही रक्कम असेल – 66,58,288 रुपये
5. जेव्हा ते 20 वर्षे असेल, तेव्हा पुढील 5 वर्षांसाठी गुंतवणूक वाढवा, म्हणजेच 25 वर्षांनी रक्कम असेल – रु 1,03,08,015

तर अशा प्रकारे तुम्ही करोडपती व्हाल
तुम्ही करोडपती झाला आहात. म्हणजेच जर तुम्ही वयाच्या 30 व्या वर्षी पीपीएफमध्ये दरमहा 12500 रुपये गुंतवले तर 25 वर्षांनी म्हणजेच वयाच्या 55 ​​व्या वर्षी तुम्ही करोडपती व्हाल. PPF खात्याची मॅच्युरिटी 15 वर्षे आहे. जर हे खाते 15 वर्षांसाठी वाढवायचे असेल, तर हे खाते पुढील वर्षांसाठी पाच वर्षांसाठी वाढवता येईल.

Related Posts
1 of 2,179

प्रकरण क्रमांक-2
जर तुम्हाला PPF मध्ये 12500 रुपयांऐवजी थोडी कमी रक्कम गुंतवायची असेल, परंतु वयाच्या 55 व्या वर्षी करोडपती व्हायचे असेल तर तुम्हाला थोडे आधी सुरुवात करावी लागेल.

1. समजा वयाच्या 25 व्या वर्षी तुम्ही तुमच्या PPF खात्यात दर महिन्याला 10,000 रुपये टाकायला सुरुवात केली.
2. 7.1 टक्के नुसार, 15 वर्षांनंतर तुमचे एकूण मूल्य असेल – 32,54,567 रुपये.
3. आता ते पुन्हा 5 वर्षांसाठी वाढवा, नंतर 20 वर्षांनी एकूण मूल्य होईल- 53,26,631 रुपये.
4. ते पुन्हा 5 वर्षांसाठी वाढवा, 25 वर्षांनी एकूण मूल्य असेल – रु 82,46,412
5. ते पुन्हा 5 वर्षांसाठी वाढवा, म्हणजे 30 वर्षांनंतर एकूण मूल्य असेल – रु 1,23,60,728
6. म्हणजेच वयाच्या 55 व्या वर्षी तुम्ही करोडपती व्हाल.

केस क्रमांक 3
तुम्ही 10,000 रुपयांऐवजी केवळ 7500 रुपये दरमहा जमा केले तरीही तुम्ही वयाच्या 55 व्या वर्षी करोडपती व्हाल, परंतु तुम्हाला वयाच्या 20 व्या वर्षी गुंतवणूक सुरू करावी लागेल.

1. जर तुम्ही PPF मध्ये 7500 रुपये 7.1% व्याजाने 15 वर्षे जमा करत राहिल्यास, एकूण मूल्य असेल – रु 24,40,926
2. 5 वर्षांनंतर, म्हणजेच 20 वर्षांनंतर ही रक्कम असेल – 39,94,973 रुपये
3. पुढील 5 वर्षांनंतर म्हणजेच 25 वर्षांनंतर, ही रक्कम असेल – 61,84,809 रुपये
4. 5 वर्षांनंतर, ही रक्कम 30 वर्षांनंतर वाढेल – 92,70,546 रुपये
5. आणखी 5 वर्षे गुंतवणूक चालू ठेवल्यास, 35 वर्षांनंतर रक्कम 1,36,18,714 रुपये होईल
6. म्हणजे, जेव्हा तुम्ही 55 वर्षांचे असाल, तेव्हा तुमच्याकडे रु. पेक्षा जास्त रक्कम असेल. लक्षात ठेवा, लक्षाधीश बनण्याची युक्ती म्हणजे PPF च्या चक्रवाढीचा फायदा घेणे, लवकर गुंतवणूक करणे आणि संयमाने गुंतवणूक करणे.

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: