Browsing Category

HISTORY

अहमदनगर जिल्हा 

अहमदनगर - मजलक अहमद याने इ.स.1494 मध्ये वसविलेले आणि निजामशाहाचे राजधानीचे शहर पुढे त्याच्याच
error: Content is protected !!