लोणी पोलीस ठाणे हद्दीत अहमदनगर पोलिसची कारवाई….. 

0 169

राहता – अहमदनगर पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहीती मिळाली कि , कोल्हार बुद्रूक , ता- राहाता येथे कोल्हार ते लोणी जाणारे रोडचे कडेला इसम नामे मुदस्सर शकील शेख , रा . कोल्हार बुद्रूक , ता- राहाता हा कय्युम करीम शेख याचे इमारतीचे टेरेसवर २५ ते ३० लोकांना एकत्र जमवून तिरट नावाचा हारजितीचा जुगार खेळत व खेळवीत आहे . आता गेल्यास ते आपल्या मिळतील अशी खात्रीशीर माहीती मिळाल्यने त्यांनी सदरची माहीती श्री . अभिनव त्यागी , परीविक्षाधिन सहायक पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर , श्री . श्री . आयुष नोपाणी , परीविक्षाधिन सहायक पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर तसेच पोनि / दिलीप पवार , स्थानिक गुन्हे शाखा , अहमदनगर यांना कळवून पुढील कार्यवाही बाबत आदेश दिल्याने नमुद अधिकारी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोसई / गणेश इंगळे , पोहेकॉ / विष्णू घोडेचोर , विजयकुमार वेठेकर , दत्तात्रय गव्हाणे , पोना / शंकर चौधरी , विश्वास बेरड , विजय ठोंबरे , विशाल दळवी , पोकॉ / राहूल सोळंके , संदीप दरंदले , मच्छिन्द्र बर्डे , सागर सुलाने , योगेश सातपूते , चालक पोहेकॉ / संभाजी कोतकर , देविदास काळे अशांनी मिळून शासकिय वाहनाने कोल्हार पोलीस दुरक्षेत्र येथे जावून तेथे वाहने उभी करुन मिळालेल्या बातमीचे ठिकाणी दोन पंचासह पायी जावून खात्री केली असता कय्यूम करीम शेख याचे इमारतीचे टेरेसवर ३५ ते ४० इसम पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी गोलाकार बसून हातामध्ये पत्ते घेवून तिरट जुगार खेळत असताना दिसले .


 त्यावेळी पथकातील अधिकारी व कर्मचारी यांची खात्री झाल्याने रात्री ८/०० वा . चे सुमारास अचानक छापा टाकून जुगार खेळत असलेल्या इसमांना ताब्यात घेवून पथकातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना पोलीस स्टाफ व पंचाची ओळख सांगून त्यांना त्यांची नावे , पत्ते विचारले असता त्यांनी त्यांची नावे , पत्ते १ ) चेतन विजय वाघमारे , वय -२३ वर्षे , रा . पिंपळस , ता- राहाता , २ ) मुदस्सर शकील शेख , वय- ४१ वर्षे , रा . कोल्हार बुा , ता- राहाता , ३ ) अश्पाक जमील शेख , वय -४३ वर्षे , रा . मनमाड , ता – नांदगांव , जि- नाशिक , ४ ) सागर वसंत बेदाडे , वय -३२ वर्षे , रा . मनमाड , ता नांदगांव , ५ ) दिलावर मन्सूर शेख , वय -२१ वर्षे , रा . कोल्हार बुाा , ता- राहाता , ६ ) अरबाज राजू पठाण , वय १ ९ वर्षे , रा . राहाता , ता- राहाता , ७ ) माहीद कय्यूम शेख , वय- १ ९ वर्षे , रा . कोल्हार बुा , ता- राहाता , ८ ) जुबेरखान निसारखान पठाण , वय -३७ वर्षे , नाईकवाडपुरा , संगमनेर , ९ ) असीफ तसलिम शेख , वय -३५ वर्षे , रा . कोल्हार बुा , ता- राहाता , १० ) अर्शद रशिद मोमीन , वय- २५ वर्षे , रा . येवला , जि – नाशिक , ११ ) वंसत लक्ष्मण वडे , वय -६० वर्षे , रा . येवला , जि- नाशिक , १२ ) अमित हरिभाऊ गाडेकर , वय -३२ वर्षे , रा . राहाता , १३ ) लालू मारुती चौधरी , बय- ३५ वर्षे , रा . अकोले , जि- अ.नगर , १४ ) कय्युम गुलाब पठाण , वय- ४७ वर्षे , रा . विसापूर , ता- श्रीगोंदा , १५ ) नवाब हुसेन शेख , वय- ४ ९ वर्षे , रा . लोणी , ता- राहाता , १६ ) जाहीद दिलावर सय्यद , वय -१ ९ वर्षे , रा . अंबीकानगर , कोल्हार बुाा , ता- राहाता , १७ ) सय्यद अली मोहमंद , वय -६० वर्षे , रा . वांबोरी , ता- राहूरी , १८ ) सतिष हणूमंत वैष्णव , वय- ४१ वर्षे , रा . अकोले , जि- अ.नगर , १ ९ ) रविन्द्र सुभाष चकोर , वय -३३ वर्षे , रा . माधवनगर , मनमाड , जि- नाशिक , २० ) मुनावर सलीम शेख , वय -०३० वर्षे , रा . वांबोरी , ता – राहूरी , २१ ) दिपक रामदास उंबरे , वय- ४२ वर्षे , रा . येवला , जि – नाशिक , २२ ) परवेज शेख अब्दुल रेहमान , वय -३८ वर्षे , रा . मनमाड , ता- नांदगांव , जि- नाशिक , २३ ) अब्बास राजू शेख , वय- २१ वर्षे , रा मनमाड , ता- नांदगाव , जि- नाशिक , २४ ) चाँद इब्राहीम शेख , वय- २ ९ वर्षे , रा . कोल्हार बुाा , ता- राहाता , २५ ) जयहींद गोविंद माळी , वय- ४७ वर्षे , रा . राहुरी बुा , ता- राहूरी , २६ ) विलास दत्तात्रय चोथे , वय- ४३ वर्षे , रा . वांबोरी , ता- राहूरी , २७ ) सागर मदनलाल वर्मा , वय -३८ वर्षे , रा . बेलापूर बा , ता- श्रीरामपूर , २८ ) गणेश विठ्ठल जेजूरकर , वय -३४ वर्षे , रा . शिर्डी , ता- राहाता , २ ९ ) इम्रान याकूब मोमीन , वय -३६ वर्षे , रा . मनमाड , ता- नांदगांव , जि – नाशिक , ३० ) शकील सलीम शेख , वय- २ ९ वर्षे , रा . अंबीकानगर , कोल्हार बुाा , ता- राहाता , ३१ ) नजीर अजीज शेख , वय- ४२ वर्षे , रा . राहूरी बुाा , ता- राहाता , ३२ ) संतोष बाबूराव चौधरी , वय- ४० वर्षे , रा . अकोले , जि- अ.नगर , ३३ ) शकील जब्बार शेख , वय -६२ वर्षे , रा . कोल्हार बुा , ता- राहाता , ३४ ) संजय कांतीलाल पटेल , वय -३५ वर्षे , वय- कोल्हार , ता- राहाता , ३५ ) नुमान सत्तार शेख , वय- २० वर्षे , रा . कोल्हार बुगा , ता- राहाता , ३६ ) संकलेन कय्यूम शेख , वय- २४ वर्षे , रा . कोल्हार बुाा , ता- राहाता , ३७ ) भाऊसाहेब रामराव चौधरी , वय -३१ वर्षे , रा . रुई , ता- राहाता , ३८ ) सचिन बाळाराम पवार , वय- ४० वर्षे , रा . कोल्हार बुा , ता- राहाता , ३ ९ ) अमोल भास्करराव वाघमारे , वय -३७ वर्षे , रा . विसापूर , ता- श्रीगोंदा , ४० ) गणेश रंगनाथ सोमासे , वय- २ ९ वर्षे , रा . येवला , जि- नाशिक , ४१ ) महेश आण्णा बुरकूल , वय -३१ वर्षे , रा . मनमाड , ता- नांदगाव , जि – नाशिक असे असल्याचे सांगीतले .

Related Posts
1 of 2,057


 वरील नमुद इसमांची पंचासमक्ष अंगझडती घेतली असता त्यांचे अंगझडतीमध्ये व कब्जामध्ये ८१९१४०/ -रु . आठ लाख एकोणविस हजार एकशे चाळीस रुपये) रोख रक्कम , २,६६,६५० / -रु . किं . चे वेगवेगळ्या कंपण्यांचे एकूण ३२ मोबाईल , ३३,००,००० / -रु . किं . ची एकूण ७ चारचाकी वाहने व ३२,००० / -रु . किं . च्या दोन मोटार सायकली व तिरट जुगाराची साधने असा एकूण ४४,१७,७ ९ ० / -रु . किं . चा मुद्देमाल मिळून आल्याने सदरचा मुद्देमाल जप्त करुन वरील नमुद ४१ आरोपी विरुध्द पोना / ३७६ शंकर संपतराव चौधरी , नेमणूक- स्थानिक गुन्हे शाखा , अहमदनगर यांचे फिर्यादीवरुन लोणी पो . स्टे . येथे गुरनं . ॥ ७४ ९ / २०२० , महाराष्ट्र जुगार कायदा कलम १२ ( अ ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून पुढील कार्यवाही लोणी पो . स्टे . करीत आहेत . सदरची कौतुकास्पद कामगीरी ही मा . श्री . अखिलेश कुमार सिंह साहेब , पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . अभिनव त्यागी , परीविक्षाधिन सहायक पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर , श्री . आयुष नोपाणी , परीविक्षाधिन सहायक पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेली आहे .

Leave a comment
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: